DISCLAIMER

 

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van CMP Vlaanderen vzw (www.cmpvlaanderen.be) en ook op de bijhorende nieuwsbrief “Nieuwsflash”.

Elke bezoeker van de website www.cmpvlaanderen.be is gebonden door deze voorwaarden. Door toegang tot en het gebruik van deze website verklaar u zich hiermee uitdrukkelijk akkoord. Wilt u ons beleid kennen inzake de verwerking van persoonsgegevens, lees dan ons privacybeleid.

 

Intellectuele rechten

Alle verstrekte informatie is en blijft eigendom van CMP Vlaanderen vzw. De teksten en afbeeldingen op www.cmpvlaanderen.be worden door intellectuele rechten beschermd.

U mag de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik raadplegen en downloaden.

U mag de informatie reproduceren voor niet-commerciële doeleinden op voorwaarde dat u de bron vermeldt. De aangeboden informatie mag niet verder verveelvoudigd, verdeeld of vercommercialiseerd worden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van CMP Vlaanderen vzw.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is bedoeld om de lezers meer inzicht te geven in gezondheidsinformatie in het algemeen en om hen toegankelijke informatie te verstrekken over de ziektes “Multiple Myeloom (ziekte van Kahler)” en “Waldenström”. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van de artikels, maar CMP Vlaanderen vzw verstrekt geen garanties over de juistheid, volledigheid of nog het nog aktueel zijn van de op deze website vermelde informatie.

 

De informatie op deze site heeft een louter algemeen karakter. Het is niet gericht aan individuele personen of afgestemd op specifieke omstandigheden. Alle verantwoordelijkheid berust steeds bij degene die de informatie gebruikt, op welke wijze ook.

 

CMP Vlaanderen vzw kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze website.

Fouten in de resulterende bijdragen kunnen niet altijd voorkomen worden. Daarom, en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer hierbij de nadrukkelijke raad gegeven om met zijn/haar individuele medische klacht in ieder geval contact op te nemen met zijn/haar huisarts of behandelende arts. Deze website heeft niet de bedoeling om een bezoek aan een arts te vervangen, maar is louter bedoeld als bron van informatie en om de lezer een globaal overzicht en algemene indruk te geven van de huidige medische kennis.


 

Links naar websites beheerd door derden

Deze website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links dienen uitsluitend om bezoekers te informeren of verder te helpen. CMP Vlaanderen vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele (on)rechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt, noch voor schade als gevolg van de inhoud op deze websites. Als u externe links op deze site vindt, wil dit niet noodzakelijk betekenen dat CMP Vlaanderen vzw samenwerkt met de beheerders van de gelinkte sites. Het plaatsen van links naar deze externe sites of webpagina’s impliceert op geen enkele manier dat CMP Vlaanderen vzw de inhoud ervan impliciet zou goedkeuren.

 

 

Beschikbaarheid en technische problemen

CMP Vlaanderen vzw kan de continue beschikbaarheid van deze website niet garanderen. Evenmin is er een garantie dat de site niet door technische problemen wordt getroffen. CMP Vlaanderen vzw kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg hiervan.

 • 2de Lotgenotencontact West-Vl.

  Lotgenotencontact West-Vlaanderen vrijdag 24 mei 2024

  Lees meer
 • 3de Lotgenotencontact Oost-Vl.

  Lotgenotencontact Oost-Vlaanderen vrijdag 6 september 2024

  Lees meer
 • CMP Symposium Antwerpen 5 oktober

  Symposium Antwerpen ZAS Cadix - 5 oktober 2024

  Lees meer
 • GIFTEN : fiscaal attest

  Elke gift gelijk aan of groter dan 40 euro aan CMP Vlaanderen kan recht geven op een fiscaal attest.

  Lees meer
 • Gezocht !

  Medewerkers voor CMP Vlaanderen

  Lees meer
Archief
Bestanden voor onze medewerkers
Doe een gift
Steun CMP Vlaanderen vzw
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in op onze CMP Nieuwsflash en blijf op de hoogte van al onze artikelen

Mgus sinds 2004, sinds kort stijging van de eiwitten, toename klachten met oa. infecties, koorts, botpijnscheuten en gewicht verlies van 25 kg op 3 maanden. Sinds kort asymptotisch myeloom.
Kris
De pessimist klaagt over de wind de optimist verwacht dat die draait en de realist stelt de zeilen bij.
Suzzy
Met geluk is het net als met gezondheid: als je er niets van merkt, betekent dat dat het er is.
Jozef
De ziekte is vernoemd naar de Zweedse internist J.G. Waldenström.
Andy