PRIVACY POLICY

 

Contact

Als CMP Vlaanderen vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan u dit doen via onderstaande contactgegevens:

CMP Vlaanderen vzw

Boordeken 4

2980   ZOERSEL             telefoon  03/383.04.58

 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door CMP Vlaanderen vzw  verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 •  om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van CMP Vlaanderen vzw;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen ;
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid of door de overheid erkende ondersteunende organisaties (zoals bijvoorbeeld Kom Op Tegen Kanker).

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en  opslaan:

•     persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email;

 • persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit .

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan verwerkers verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);

• het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. We kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

CMP Vlaanderen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk 1 jaar na de laatste deelname aan een activiteit of na het laatste contact met CMP VLAANDEREN vzw.


 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren vooraleer wij kunnen ingaan aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

CMP Vlaanderen vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een

aankondiging doen op onze website.

Hierbij een link naar onze statuten.

 • 2de Lotgenotencontact West-Vl.

  Lotgenotencontact West-Vlaanderen vrijdag 24 mei 2024

  Lees meer
 • 3de Lotgenotencontact Oost-Vl.

  Lotgenotencontact Oost-Vlaanderen vrijdag 6 september 2024

  Lees meer
 • CMP Symposium Antwerpen 5 oktober

  Symposium Antwerpen ZAS Cadix - 5 oktober 2024

  Lees meer
 • GIFTEN : fiscaal attest

  Elke gift gelijk aan of groter dan 40 euro aan CMP Vlaanderen kan recht geven op een fiscaal attest.

  Lees meer
 • Gezocht !

  Medewerkers voor CMP Vlaanderen

  Lees meer
Archief
Bestanden voor onze medewerkers
Doe een gift
Steun CMP Vlaanderen vzw
Nieuwsbrief

Schrijf je nu in op onze CMP Nieuwsflash en blijf op de hoogte van al onze artikelen

Mgus sinds 2004, sinds kort stijging van de eiwitten, toename klachten met oa. infecties, koorts, botpijnscheuten en gewicht verlies van 25 kg op 3 maanden. Sinds kort asymptotisch myeloom.
Kris
De pessimist klaagt over de wind de optimist verwacht dat die draait en de realist stelt de zeilen bij.
Suzzy
Met geluk is het net als met gezondheid: als je er niets van merkt, betekent dat dat het er is.
Jozef
De ziekte is vernoemd naar de Zweedse internist J.G. Waldenström.
Andy